Inimeste ja loomade viljatuse diagnostika ja ravi


Reproduktiivmeditsiini TAK AS keskendub viljatuse diagnostika ja raviga seotud küsimustele ning inimeste ja loomade reproduktsiooni puudutavatele probleemidele. Ettevõtete ja teadusasutuste konsortsiumina loodud Reproduktiivmeditsiini TAK AS-i eesmärgiks on koostöö kaudu nii kliinilise- kui ka veterinaarreproduktiivmeditsiini ja biotehnoloogia valdkondades luua võimalusi olulisteks saavutusteks teaduses ja uute tehnoloogiate arendamisel ning aidata kaasa teadussaavutuste kommertsialiseerimisele.

Projekti “Competence Centre on Reproductive Medicine and Biology” kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (grant EU30020) 7 661 402,94 euroga. Projekti kogumaht on 10 955 817,62 eurot. Projektiperiood 01.09.2009-31.08.2015.

Seda veebisaiti ja selle eksisteerimist online toetab Eesti kasiino nimekiri Playin.ee.