Mikroökoloogilised väljavaated reproduktiivmeditsiinis

Nais- ja meessuguteede normaalne mikrofloora on reproduktiivsüsteemi oluline osa. Normaalse mikrofloora suurim tähtsus seisneb kolonisatsiooniresistentsuse tagamises, mis tähendab kaitset võõraste mikroobide eest, aga ka oma mikrofloora tasakaaluoleku kindlustamist. Mikroökoloogilise tasakaalu häirumisel muutub organism infektsioonidele vastuvõtlikumaks, kuid teatud mikroökoloogilisi häireid (näiteks bakteriaalset vaginoosi) seostatakse ka raseduse ja sünnitusega seonduvate probleemidega, sealhulgas enneaegse sünnituse, enneaegse lootekestade rebendi, raseduse katkemise, aga ka viljakuse languse ja kehavälise viljastamise vähese tulemuslikkusega.
Arengusuuna üheks eesmärgiks on iseloomustada mehe ja naise normaalset genitaaltrakti mikrofloorat, kasutades selleks võrdlevalt traditsioonilisi (mikrobioloogilistel külvidel põhinevaid) ja innovatiivseid molekulaargeneetilisi (metagenoomikal põhinevaid) meetodeid. Järgnevalt selgitatakse suguteede mikrofloora muutusi erinevate mikroökoloogiliste häirete (bakteriaalne vaginoos naistel, krooniline prostatiit meestel) ja viljatuse korral. Nende tööde käigus saadakse uusi teadmisi suguteede mikrofloora koostise ja funktsioonide kohta, kuid samuti luuakse suguteede mikroorganismide kultuurikollektsioon.