Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus on teadusuuringutele ja tootearendusele keskendunud biotehnoloogiafirma, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on personaalmeditsiin, ravimiarendus ja reproduktiivmeditsiin nii inim- kui ka veterinaarmeditsiini alal. Ettevõtte koostööpartneriteks on nii Eesti juhtivad teadlased kui ka biotehnoloogiafirmad ning teadus-, meditsiini- ja arendusasutused Euroopas, Aasias ja Ameerikas.

Aastal 2014 uuendasime oma pikaajalist arengukava ning täpsustasime ja laiendasime oma arengusuundi, mistõttu senine nimi (Reproduktiivmeditsiini TAK AS) jäi veidi kitsaks. Kaaludes senini tehtut koos uute projektidega, sai valitud uus nimi. Alates 22. oktoobrist 2014 on Reproduktiivmeditsiini TAK AS-i uus nimi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.