Reproduktiivmeditsiini Tehnoloogia Arenduskeskus (Reproduktiivmeditsiini TAK AS) on oma arengus
jõudnud hetke, kus senine nimi on jäänud veidi kitsaks. Kaaludes senini tehtut koos uute projektidega, sai valitud välja uus nimi. Alates 22. oktoobrist on Reproduktiivmeditsiini TAK AS-il uus nimi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus on rakendusuuringutele ja tootearendusele keskendunud firma, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on kliiniline- ja siirdemeditsiin ning biotehnoloogia. Olulisemad uurimissuunad on personaalmeditsiin, ravimiarendus ja reproduktiivmeditsiin.

Koos muutustega uueneb peagi ka meie koduleht.

Projekti "Competence Centre on Reproductive Medicine and Biology" kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (grant EU30020) 7 661 402,94 euroga. Projekti kogumaht on 10 955 817,62 eurot. Projektiperiood 01.09.2009-31.08.2015.